TAK TO BYLO PROJEKT

#designbyreallife
umělecko-sociální projekt Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů a vzpomínek. Ilustrace jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí, které nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří

KOLEKCE BABIČEK

#aboutlifestory