TAK TO BYLO PROJEKT

#designedbyreallife
umělecko-sociální projekt Lenky Záhorkové
spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování
jejich životních příběhů a vzpomínek. Ilustrace
jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí,
které nese myšlenky o hodnotách, které přináší
stáří

VĚRA (98), LETENSKÉ SADY, STROMOVKA

// jezdila jsem k tetě, byla jsem tam
jako zemědělská dělnice a sázela
jsem řípu. Každý musel mít pracovní
knížku a hotovo //

HELENA (85), NA KAJAKU

// chtěla jsem jít na UMPRUM,
ale byla jsem z nevyhovující
rodiny, protože tatínek byl
v sokolu a ten byl zakázanej //

LIBUŠE (74), STROM ŽIVOTA

// tatínek studoval ale pak
Hitler zavřel školy a poslal
tatínka navíjet kabely do Kolben
a Daněk //

LENKA (71), HUDBA PRO MĚ ZNAMENALA VŠECHNO

// v osmi letech, kdy mě maminka
poprvé pustila operu Prodaná
nevěsta, tak jsem se cítila jako
v ráji, a od té doby mě moderní
hudba přestala zajímat //

MARIE (86), HURÁ, JSME NA CHALUPĚ

// byla jsem úspěšná atletka.
Milovala jsem také kolektivní
sporty. Za domem bylo hřiště
a tam jsme hrávali volejbal do
roztrhání těla //