..

O PROJEKTU – TAK TO BYLO

#designedbyreallife
umělecko-sociální projekt Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování
jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří

Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich
designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky.
Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt
vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím.
„Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou  senioři svou
moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.”
Komentuje projekt Mgr. MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající
se dlouhodobě prací se seniory.


Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky ekologicky šetrné upcyklace nádobí čtvrté jakosti,
což je výrobní odpad, nesplňující kvalitativní standardy stanovené výrobcem. Na setkáních
senioři postupně vytváří celou porcelánovou sadu nádobí, na kterém se odráží jejich životní
příběh. V současnosti vzniklo již přes 80 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále
pokračuje. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může
fungovati do budoucna. Některé z vzniklých produktů jsou reprodukovány v malé sérii
a prodávány za účelem podpory autora ilustrace a participující neziskové organizace,
poskytující služby seniorům.

Autorka projektu Lenka Záhorková je designérka, zabývá se především designem porcelánu,
ale i volnými, více konceptuálními objekty. Často balancuje právě mezi designem a volným
uměním. V roce 2015 spoluzaložila studio NALEJTO ceramic design. Její práce jsou často
založené na hledání paralel mezi konstrukční / technologickou stránkou a stránkou ideovou.
Inspiraci hledá například v koloběhu života, nekonečném cyklu – stvoření, zániku a obnovy
předmětů.

.

.