..

O PROJEKTU – TAK TO BYLO

#designedbyreallife
umělecko-sociální projekt Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří

Se seniory vytváříme sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou  senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr. MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory.


Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky ekologicky šetrné upcyklace nádobí čtvrté jakosti, což je výrobní odpad, nesplňující kvalitativní standardy stanovené výrobcem. Na setkáních senioři postupně vytváří celou porcelánovou sadu nádobí, na kterém se odráží jejich životní příběh. V současnosti vzniklo již přes 200 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále pokračuje. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může fungovati do budoucna. Některé z vzniklých produktů jsou reprodukovány v malé sérii a prodávány za účelem podpory autora ilustrace, participující neziskové organizace, poskytující služby seniorům a pokrytí nákladů na projekt.


Projekt vznikl v roce 2019, založila ho Lenka Záhorková, designérka porcelánu, ještě jako diplomovou práci v ateliéru keramiky FDULS ZČU. V roce 2020 se k projektu připojil celý nový tým…

více o nás…


média / články

ČT Art – ArtZóna
Czechdesign.cz gift guide
Kulturaok-eu
ČT24
Forbes / 10 / 2021
Art of living / 2021
Harper´s Bazzar / 02 / 2021
Designmag
SNG – Skupinová terapia
SNG – Slovenská Národní/náhradní galerie – Seniorlinka
Nové proměny bydlení / 08 / 2020
CNN Prima news – probouzí v porcelánu duši
Nový prostor / 02 / 2020
Moje Psychologie / 01 / 2020
Marriane bydlení / 01 / 2020
Material times – deníky na porcelánu oživují mezigenerační komunikaci
Artalk.cz – Cena Empatie
Czechdesign – porcelán plný vzpomínek
Literární noviny – Cena Empatie
WHAT news – Silné životní příběhy seniorů otisknuté do porcelánu
ESPRIT – stylový magazín lidových novin 12 / 19
iUmeni
Kulturio – TAK TO BYLO aneb Výjimečný sociálně-umělecký projekt
Protišedi
INFO ZČU – Sutnarka se předvedla na Designbloku


ocenění / výstavy

VÝSTAVY

Terra Alba – Nová vlna českého porcelánu, Uměleckoprůmyslové muzeum Brno, Moravská galerie / 2022-2023
Terra Alba – Nová vlna českého porcelánu, Designblok – Uměleckoprůmyslové muzeum / 2022
Art design fashion, sbírka současného designu, Uměleckoprůmyslové muzeum Brno, Moravská galerie / stálá sbírka
NGP – Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková / Národní galerie, Veletržní palác 2021-2022
SNG – Skupinová terapie, Slovenská Národní Galerie – Schaubmarov mlýn / Pezinok 2020-2021
Designblok´20 / Gabriel Loci / 2020
Zažít město jinak / Život 90 / 2020
Designblok´19 / Expo Holešovice / 2019

OCENĚNÍ

Design pro Moravskou galerii Brno – zařazení kolekce do připravované sbírky moderního umění galerie
Cena Empatie – Národní Galerie, Komerční banka / 2020
Nominace – Ceny Designbloku / 2019