..

o projektu

Sociálně-umělecký projekt Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení,zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky  a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt  vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat  na problémy spojené se stářím.

„Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou  senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr., MgA. Zuzana  Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory.

#designedbyreallife
#ptejsetakyapříběhzískáš!

.

.